Fastighetsservice

ML Bygg och Fastighetsservice AB vill skapa en trygg och trivsam miljö för de boende.

Vi erbjuder en genuin fastighetsskötsel där en nära kontakt med kunderna är en av de viktigaste delarna i arbetet.


Företagets kunniga medarbetare sköter alla allmänna utrymmen samt ytterområdena. Allmän tillsyn i fastigheten, gräsklippning, trädgårdsarbete, snöröjning och halkbekämpning ingår i fastighetsskötarnas arbetsuppgifter.


Vi hjälper till med reparationer i lägenheter och allmänna utrymmen. Företaget förmedlar även tjänster inom el, VVS, måleri, ventilation och städ.