Fastighetsservice

Telefon: 070-211 25 55

Felanmälan dagtid: 070-522 90 32

E-mail: info@ml-bygg.se

ML Bygg och Fastighetsservice AB vill skapa en trygg och trivsam miljö för de boende. Företaget erbjuder en genuin fastighetsskötsel där nära kontakt med kunderna är en av de viktigaste delarna i arbetet.

 

Företagets kunniga medarbetare sköter alla allmänna utrymmen samt ytterområdena. Allmän tillsyn i fastigheten, gräsklippning, trädgårdsarbete, snöröjning och halkbekämpning ingår i fastighetsskötarnas arbetsuppgifter.

 

Företaget hjälper till med reparationer i lägenheter och allmänna utrymmen. Företaget förmedlar även tjänster inom el, VVS, måleri, ventilation och städ.

 

ML BYGG OCH FASTIGHETSSERVICE AB